JSP单选按钮验证、下拉框验证、复选框验证实现代码

//验证性别(单选按钮验证)
function checkXb(){
var temp = false;
var xbObj1= document.getElementById(“xb1”);
var xbObj2= document.getElementById(“xb2”);
if(xbObj1.checked || xbObj2.checked){
temp = true;
}
return temp;
}
function checkform() {
//验证性别(单选按钮验证)
if(!checkXb()){
alert(“请选择性别”);
return false;
}
//验证人员类别(下拉框验证)
if(document.getElementById(“lb”).selectedIndex == 0){
alert(“请选择人员类别”);
return false;
}
}
// (复选框验证)判断是否选择了至少一个CheckBox.
function checkSelectedOne(cbxName){
var cbxs = document.getElementsByName(cbxName);
if(cbxs != null){
if(cbxs.length){
for(var i=0; i<cbxs.length; i++){
if(cbxs[i].checked) {
return true;
}
}
}else{
return cbxs.checked
}
}
return false;
}
if(!checkSelectedOne(‘xgjzh’)){
alert(“你没有选择!”);
}
JSP单选按钮验证、下拉框验证、复选框验证实现代码

郑重声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以及用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注